tagline one

Linchuan Xu

Research Assistant Professor
Joining Year: 2020
linch.xu@polyu.edu.hk
PQ813, Mong Man Wai Building

Wanyu Lin

Research Assistant Professor
Joining Year: 2021
wanylin@comp.polyu.edu.hk
PQ713a, Mong Man Wai Building

Divya Saxena

Research Assistant Professor
Joining Year: 2021
divsaxen@comp.polyu.edu.hk
PQ724, Mong Man Wai Building

Shan Jiang

Research Assistant Professor
Joining Year: 2021
cssjiang@comp.polyu.edu.hk
PQ733, Mong Man Wai Building

Yu Yang

Research Assistant Professor
Joining Year: 2022
cs-yu.yang@polyu.edu.hk
PQ733, Mong Man Wai Building

Yuvraj Sahni

Research Assistant Professor
Joining Year: 2022
yuvsahni@polyu.edu.hk
ZS827, Block Z

Ruosong Yang

Research Assistant Professor
Joining Year: 2022
ruosyang@polyu.edu.hk
Y817-02, Lee Shau Kee Building

Tarun Kulshrestha

Postdoctoral Fellow (UBDA)
Joining Year: 2019
tarun.kulshrestha@polyu.edu.hk
P505, Mong Man Wai Building

Tao Wu

Postdoctoral Fellow
Joining Year: 2022
terence.taowu@gmail.com

Jessica Yang

Project Fellow
Joining Year: 2022
zq-cs.yang@polyu.edu.hk
PQ702, Mong Man Wai Building

Wei REN

Postdoctoral Fellow
Joining Year: 2022
wei-2022.ren@polyu.edu.hk
PQ504, Mong Man Wai Building

Lanhua Li

Visiting Postdoctoral Fellow
Joining Year: 2022
lilh65@mail.sysu.edu.cn

Zhiqin Cheng

Research Assistant
Joining Year: 2021
zqcheng@comp.polyu.edu.hk
PQ504, Mong Man Wai Building

Chengyi Ju

Research Assistant
Joining Year: 2021
chengyi.ju@polyu.edu.hk
PQ504, Mong Man Wai Building

Huafeng Xu

Research Assistant
Joining Year: 2021
huafeng.xu@connect.polyu.hk
QT405, Chow Yei Ching Building

Liang Zhang

Research Assistant
Joining Year: 2021
cszhangl@comp.polyu.edu.hk
PQ504, Mong Man Wai Building

Ho Man Lee

Research Assistant
Joining Year: 2021
cshmlee@comp.polyu.edu.hk
PQ515, Mong Man Wai Building

Yaguang Huangfu

Research Assistant
Joining Year: 2022
lucienhuangfu@outlook.com

Yuelin Xu

Research Administrative Assistant
Joining Year: 2022
yuelin.xu@polyu.edu.hk
PQ504, Mong Man Wai Building