web templates free download

OUR TEAM

Professor

Chair Professor

Postdoctoral Fellow

Xiulong Liu

Postdoctoral Fellow

Senzhang Wang

Postdoctoral Fellow

Wengen Li

Postdoctoral Fellow

Ph.D. Student

Mobirise

Linchuan Xu

Big data, Network embedding

Mobirise

Yuqi Wang

Big data, Urban computing

Mobirise

Jiaxing Shen

Group detection, Indoor localization

Mobirise

Dan Li Chun-Tung

Big data, Emotion computing

Mobirise

Hanqing Wu

Blockchain, Distributed system

Mobirise

Jia Wang

Reinforcement learning, Multi-agent decision making

Mobirise

Shan Jiang

Multi-Robot system

Mobirise

Yuvraj Sahni

Smart IoT

Mobirise

Yu Yang

Big data,Affective computing

Mobirise

Yanni Yang

Wireless sensing

Mobirise

Ruosong Yang

Natural language processing

Mobirise


Research Assistant

Mobirise

Yanling Bu

Mobirise

Lei Wang

Mobirise

Marco Tumaini

Mobirise

Jiating Zhu (Sophie)