Members of Yixin Cao's group

Long-term visiting scholars/students
       
Postdocs
YE Junjie


YE Junjie

   
Graduate students
Yuping KE


KE Yuping (M.S. student)

   
Undergraduate students
LI Zhongxu
LI Zhongxu (y4)
WEN Ziyi
WEN Ziyi (y4)
ZHANG Chaoran
ZHANG Chaoran (y4)
TAM Yiu Chau
TAM Yiu Chau (y3)
WEN Xi
WEN Xi (y3)

Previous members: Qilong Feng, Jinshan Gu, Nanqing Huang, Xiating Ouyang, Ashtush Rai, Balakrishnan B. Sandeep, RĂ©mi Watrigant, Chenchen Wu, Xiaowei Wu, Jie You.

Want to join us?

Ph.D. Students and Postdocs

Applications welcome! Please send via email your CV, research summary/statement, and a cover letter.