Natural Language Processing Group @PolyU

 

5 Amazing Examples Of Natural Language Processing (NLP) In Practice

 

 

Current Members

PhD Students

·        Yi Cheng (2021-2025):

·        Kaishuai Xu (2021-2024):

·        Jian Wang (2021-2024):

·        Shichao Sun (2020-2023): Document Summarization

·        Feiteng Mu (2020-2023): Causality Mining and Reasoning in NLP

·        Jiashuo Wang (2020-2024): Emotion-Aware Machine Conversation

·        Yongqi Li (2020-2023): Conversational Question Answering

·        Ruifeng Yuan (2019-2023): Document Summarization

·        Yanran Li (2016-2020): Knowledge-Enhanced Machine Conversation

Research Associates/Assistants

·        Yun Teng (2021): Document Summarization

·        Peiqin Lin (2021): Emotion-Aware Machine Conversation

 


Former Members

PhD Students:

·       Yu Lei (2015-2018): Tencent

·       Zhitao Wang (2015-2018): Tencent

·       Ziqiang Cao (2015-2018): Soochow University, China

·       Chengyao Chen (2013-2017): Wisers Information Limated

·       Dehong Gao (2010-2014): Alibaba Inc, Hangzhou, China

·       Renxian Zhang (2009-2013): Associate Professor, Tongji University, Shanghai, China

·       You Ouyang (2008-2011): Miaozhen Systems, Beijing, China

·       Mingli Wu (2003-2008)

Postdoctoral Fellows:

·       Xu Sun (2011-2013): Associate Professor, MOE Key Laboratory of Computational Linguistics, Peking University, Peking, China

Visiting Faculties:

·       Sujian Li: MOE Key Laboratory of Computational Linguistics, Peking University, Peking, China

·       Yuexian Hou: School of Computer Science and Technology, Tianjin University, Tianjin China

·       Chunfa Yuan: Tsinghua University, Peking, China

Research Associates/Assistants:

·       Furu Wei: Lead researcher, Natural Language Computing Group at Microsoft Research Asia, Beijing, China

·       Guihong Cao: Microsoft Corporation, Redmond, USA

·       Yi Hu: Researcher, Alibaba Inc, Hangzhou, China

·       Wei Xu: Assistant Professor at Georgia Institute of Technology, USA

·       Baoli Li: Professor, Henan University of Technology, Henan China

·       Maofu Liu: Professor, College of Computer Science and Technology, Wuhan University of Science and Technology, China

·       Peng Zhang: Associate Professor, School of Computer Science and Technology, Tianjin University, Tianjin, China

·       Xiaoyan Cai: Associate Professor, College of Automation, Northwestern Polytechnical University, Xi’an, China

·       Wenping Zhang: Lecturer at Renmin University of China

·       Shasha Li: Assistant Professor, School of Computer, National University of Defense Technology, Changsha, China

·       Shuk Man Wong

·       Yaoyun Zhang

·       Defang Cao

·       Qiang Chen: Tencent Inc.

·       Qing Chen:

·       Yu Chen: USA

·       Wei Li

·       Donglei Qian, Shanghai

·       Wei Wang: Tencent

·       Wen Ye: Baidu, Renren

·       Ji Zhang: Baidu

·       Chuwei Luo

·       Xinjie Zhou,

·